President Atifete Jahjaga of the Republic of Kosovo

Year: